Previous Game:
   Xu Chao W Zhu CongSi
   Next Game:
   Jing XueYi W Dong XuBin
Position Search|Player List|Rating
Player:Zhao Jian Jiang QuanSheng
Events:2003 Yinli Cup China National Xiangqi League all games
Opening:5th & 8th Cannons VS Sandwich Horses defence all games

Go to Here to see What's New.
For the Recent Games, click Here.
Xiangqi Calendar
XiangQi Database